Společnost pro kulturu a umění

Společnost bez kultury postrádá štěstí,
kultura bez společnosti postrádá smysl.

O nás

Společnost pro kulturu a umění byla založena v roce 1993.
Hlavními cíli činnosti byly a doposud jsou ochrana a rozvoj vzdělanosti, kulturního dědictví, a budování spolupráce v oblasti kultury mezi nejrůznějšími subjekty, a to i na mezinárodní úrovni.

Historie

V průběhu své existence SPKU uspořádala mnoho kulturních a společenských akcí. Již nedlouho po svém vzniku začal spolek v moravskoslezské metropoli organizovat tzv. mezinárodní dny, jejichž posláním bylo představit místním divákům kulturu a společnost zvolené země. Pořádali jsme mimo jiné Dny Izraele v Ostravě, Dny španělské kultury v Ostravě, Dny francouzského filmu, či Dny britského filmu.

V roce 1998 jsme stáli u zrodu mezinárodního folklorního festivalu Folklor bez hranic. Ten se za dobu své existence stal tradiční událostí ostravského léta a umožnil návštěvníkům seznámit se s kulturami účastnících se souborů, které v průběhu let dorazily doslova ze všech koutů světa. V roce 2018 oslavil festival již 21. narozeniny a SPKU je stále jeho hrdým partnerem.

Důležitým pilířem činnosti spolku vždy byla podpora, organizační i ekonomická, v činnosti partnerských spolků a institucí. Nicméně naší hlavní ambicí je přispět k budování aktivní občanské společnosti a rozvíjení spolupráce mezi subjekty z různých oborů - kultury, vědy, vzdělávání, veřejné správy i podnikání. Proto je právě aktivní podpora aktérů, jejichž činnost souzní s našimi hodnotami, zcela klíčovým aspektem fungování Společnosti i do dalších let.

Současnost

V listopadu 2017 jsme se navrátili ke konceptu mezinárodních kulturních dnů a Ostrava s Opavou celý měsíc hostily Dny Kanady v Moravskoslezském kraji. Záštitu nad akcí převzali Velvyslankyně Kanady v ČR Barbara C. Richardson, ministr zahraničí ČR Lubomír Zaorálek a krajské politické osobnosti. Ve stejném roce jsme uspořádali folklorní koncert Na lidovú notečku, který se stal základem vznikající tradice Dnů vzájemnosti.

Koncert STÁLE SPOLU konající se v říjnu 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa tuto tradici dále rozvinul. Spoluorganizátorem akce byl náš blízký partner Regionálna obec Slovákov v Ostravě. Vrcholem roku pak byl koncert Leoš Janáček a Tři Tygři: Stoletá komedie kultury, v jehož průběhu vystoupily známí krajští umělci napříč hudebními žánry. Součástí této spolupráce s Moravskoslezským krajem bylo také vydání publikace dokumentující 100 let regionální kultury. Tu obdrželi všichni návštěvníci slavnostního večera v Gongu.

V roce 2019 se do iniciativy Dnů vzájemnosti zapojil mladý spolek Studio Folklór se svým festivalem Lašské městečko, který se uskutečnil na začátku května v Brušperku. Rozrůstající se síť partnerů je naší největší motivací do další práce, proto již připravujeme další slavnostní koncert na podzim 2019.